Art Collection

Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for


Find out more about Vestfrost’s TECHNOLOGIES

What is
NoFrostMulti ?

It is a system of independent air circulation inside refrigerator and freezer chambers, which immediately removes warm air and replaces it with cool air that keeps the inside of the appliance dry. It prevents frost and ice formation on the walls of refrigerator and freezer compartments. Food is chilled evenly and smells do not penetrate between chambers.

What is
maxi-fresh?

The filter is installed in the fruit and vegetable drawer. Through eliminating ethylene released by fruit and vegetables during the ripening process, it considerably extends their shelf life. At the same time, it removes any unpleasant smells.

What is
natural IONtech?

The system purifies the air by releasing negative ions that neutralize dust particles and odours. The ionizer does not require regular replacement.

What is
NoFrost ?

Cooling technology ensuring that food is chilled and frozen evenly and simultaneous; the fan prevents frost formation in the freezer compartment; defrosting takes place automatically.

What is
AirDuct ?

Additional ventilation, which provides an even temperature distribution inside the refrigerator, thus reducing frost formation.

What is
Twisted Icematic ?

Double rotary ice cube maker that produces up to 384 cubes per day. The ice cube maker, located in the upper part of the appliance, is very convenient to use.

What is
a brushless motor ?

It guarantees significant energy savings while ensuring high performance levels. It is the quietest motor available on the market. Its efficiency does not decrease over time.

Zatrzymuje 99,95% szkodliwych cząsteczek o rozmiarze 0,3 mikrona, takich jak: smog, bakterie, wirusy, alergeny.

Sterowanie przez aplikację.

Technologia jonów dodatnich i ujemnych, które usuwają nieprzyjemne zapachy.

Wskaźnik PM2.5 pokazujący najgroźniejszy typ zanieczyszczeń powietrza

Emisja światła UV-C unieszkodliwia bakterie na poziomie biologicznym.

W trybie Auto wykorzystuje czujnik jakości powietrza i automatycznie dostosowuje prędkość oczyszczania do stopnia zanieczyszczenia powietrza.

Wskaźnik PM2.5 pokazujący najgroźniejszy typ zanieczyszczeń powietrza

To pewność, że dziecko nie zmieni ustawień urządzenia, nawet gdy jego ciekawość weźmie górę.

Wskazuje jakość powietrza, znajdziesz na nim wskaźniki: TVOC (lotne związki organiczne), PM2.5, PM1, PM10 (pyły zawieszone wchodzące w skład smogu). Wyświetlacz poinformuje także o konieczności wymiany filtrów.

Urządzenie monitoruje jakość powietrza, dzięki trzem czujnikom: kurzu (wysokiej rozdzielczości), światła i lotnych związków organicznych TVOC

Wskazuje jakość powietrza, znajdziesz na nim wskaźniki: TVOC (lotne związki organiczne), PM2.5, PM1, PM10 (pyły zawieszone wchodzące w skład smogu). Wyświetlacz poinformuje także o konieczności wymiany filtrów.

Urządzenie monitoruje jakość powietrza, dzięki trzem czujnikom: wysokiej rozdzielczości laserowy czujnik kurzu, światła i lotnych związków organicznych TVOC

Wskazuje jakość powietrza, znajdziesz na nim również wskaźnik PM2.5 (pył zawieszony wchodzący w skład smogu). Wyświetlacz poinformuje także o konieczności wymiany filtrów.

Technologia oparta na specjalnym module, z diodą UV-C LED oraz filtrem węglowym, znajdującym się w górnej części lodówki. Filtr węglowy neutralizuje nieprzyjemne zapachy a dioda UV-C LED usuwa 99,9% bakterii, wirusów i grzybów w powietrzu przechodzącym przez filtr.

Metalowe wykończenie tylnej ściany chłodziarki wspomaga utrzymanie temperatury, poprawia jej stabilność oraz zapewnia szybszy powrót do poziomu wyjściowego po otwarciu drzwi. Dzięki temu oszczędzamy energię, którą pobiera chłodziarka.

brak